ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรวิศา พานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,16:33  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา สมเทพ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,16:12  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มหกรรมวิชาการการ กิจกรรมน้ำพริก-ผักสด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาลิสา มูลศิริ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,10:45  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมลทิพย์ แสนมิตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,10:42  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเสียงแก้ว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาลิสา มูลศิริ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,10:41  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..